www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny

Internetowy system sterowania budynkiem inteligentnym

Autor:

Andrzej Salamon

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inż. Rafał Grzybowski

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Kierunek:

Informatyka

Data powstania:

2004-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-09-07 12:07:28

Opis pracy:

Celem pracy było stworzenie systemu sterowania budynkiem inteligentnym poprzez sieć Internet. Zadaniem było napisać aplikację uniwersalną, zależną jedynie od tego, dla jakiego konkretnie budynku ma być ona przeznaczona gdyż baza danych i edytor zaprojektowane w tym systemie pozwalają na wprowadzanie pojedynczo nazw lub generowanie przedziałów nazw pomieszczeń odpowiednich dla danego budynku lub zapełnienie bazy automatycznie przez centralny system sterujący. Pod względem technicznym oraz funkcjonalności, system przeznaczony jest raczej dla dużych obiektów lub zespołu obiektów.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.