www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » spis treści

Internetowy system sterowania budynkiem inteligentnym1. Wstęp

 1.1. Cel pracy2. Pojęcie inteligentnego budynku

 2.1. Koncepcja

 2.2. Korzyści

 2.3. Zastosowanie3. Technologia tworzenia pracy

 3.1. Przesłanie

 3.2. Skryptowe języki programowania

 3.3. Czym jest i do czego służy PHP?

 3.4. Pojęcie „dynamicznej” strony WWW

 3.5. Co to jest MySql ?

 3.6. Pojęcie relacyjnej bazy danych

 3.7. Co to jest SQL?

 3.8. Integracja PHP z MySql4. Opis techniczny systemu

 4.1. Projekt bazy danych

 4.2. Opis tabel

 4.3. Pola, indeksy oraz klucze tabel

 4.4. Relacje w tabelach

 4.5. Zdefiniowane przykładowe typy5. Projekt systemu w PHP

 5.1. Drzewo katalogów

 5.2. Opis bibliotek oraz zdefiniowanych w nich funkcji

 5.3. Opis szablonów6. Zasady i zabezpieczenia systemu

 6.1. Dlaczego zabezpieczenia są ważne?

 6.2. Szyfrowanie haseł oraz logowanie

 6.3. Generowanie zmiennych sesji w oparciu o to, kto się zalogował

 6.4. Generowanie możliwości systemu dla zalogowanego użytkownika w oparciu o zmienne sesji

 6.5. Naruszenie zabezpieczeń budynku lub uszkodzenie czujnika

 6.6. Dziennik zdarzeń7. Administracja

 7.1. Edytor systemowy

 7.2. Zarządzanie bazą danych z poziomu monitora MySql8. Korzystanie z systemu

 8.1. Logowanie

 8.2. Wyszukiwanie pomieszczeń lub komputerów

 8.3. Zmiana ustawień wartości czujników

 8.4. Dziennik zdarzeń

 8.5. Plany budynku

 8.6. Pomoc9. Opis technologii

 9.1. Charakterystyka PHP

 9.2. Charakterystyka MySql10. Plany rozbudowy na przyszłość11. Podsumowanie12. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.