www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Plany rozbudowy na przyszłość

Plany rozbudowy na przyszłość

Zintegrowany pakiet sterowania budynkiem inteligentnym.

W planach rozbudowy, które chciałbym zrealizować w przyszłości jest całościowy zintegrowany pakiet sterowania budynkiem. W skład tego pakietu miałyby wchodzić następujące programy:

Program do wizualizacji budynku w oparciu o plany.

Program napisany w języku programowania wysokiego poziomu orientowanego obiektowo (C++, JAVA), który w potrafiłby w oparciu o plany wykonane np. w programie ArchiCAD wykonać wizualizację 3-D danego obiektu oraz naniesienie całej struktury okablowania strukturalnego i rozmieszczenia wszystkich czujników. Dzięki danemu programowi, który współpracowałby z centralnym systemem zarządzającym można by było zarządzać sterowaniem budynkiem poprzez kliknięcie i wybranie danej opcji myszą, np. otwarcia lub zamknięcia wybranego okna, zmiany temperatury w wybranym pomieszczeniu lub grupie pomieszczeń.

Centralny system sterowania.

Program ten wykonany w dowolnym języku wysokiego poziomu zorientowanego obiektowo (C++, JAVA), którego głównym celem byłby odczyt oraz interpretacja danych(datagramów) przekazywanych poprzez fizyczny system magistralny instalacji budynku a także miałby na celu zapewnienie zgodności zaprojektowanego systemu internetowego z fizyczną instalacją magistralną i odwrotnie. System ten zapisywałby oraz odczytywał dane w bazie danych, która została zaprojektowana w opisywanym projekcie. Jeżeli zmienialibyśmy ustawienia poprzez system internetowym lub system wizualizacji obiektu centralny system sterowania odpowiednio reagowałby na dane odczytywane lub przekazywane bezpośrednio z bazy danych zarządzając fizyczną strukturą budynku, czyli wydając polecenia odpowiednim czujnikom. Odczytując informację z bazy danych można by według zmieniających się wartości zaprojektować algorytmy optymalizujące eksploatację całego systemu.

Internetowy system sterowania budynkiem.

System ten został przeze mnie wykonany i opisany w niniejszej pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.