www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Wstęp

Wstęp

Ostatnie lata są czasem silnego rozwoju technik komputerowych na całym świecie. Błyskawicznie rozrasta się sieci Internet i usługi związane z tą siecią. Każdego dnia pojawiają się w niej tysiące nowych witryn, a klientom wciąż oferuje się tą drogą niezwykłe usługi. Taką właśnie dość oryginalną usługą może stać się „Internetowy system sterowania budynkiem inteligentnym” zaprojektowany w oparciu o aktualnie stosowane standardy projektowania dynamicznych aplikacji internetowych. Zaprojektowanie takiego właśnie systemu wiąże się z dynamicznie rozwijającą się inna z kolei branżą usług teleinformatycznych, jakim jest montaż instalacji budynków inteligentnych, czyli kontrolowania i zarządzania mieszkaniem za pomocą urządzeń elektronicznych. Rozwiązanie to ma na celu podniesienie komfortu użytkowania budynku przez różne osoby - członków rodziny lub personel techniczny a także na szybkie zawiadamianie służb takich jak policja lub ochrona o naruszeniach zabezpieczeń. Rozwiązanie to minimalizuje także koszty eksploatacji, to znaczy, że użytkownik takiego systemu nie musi ręcznie zamykać okna, drzwi, lub żaluzji, lecz może wcisnąć jeden przycisk lub wykonać te czynność zdalnie z różnych miejsc, np. pracy, tramwaju lub z innego miejsca, z którego mamy możliwość wydawać polecenia poprzez połączenie internetowe.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Cel pracy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.