www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy

Technologia tworzenia pracyPodrozdzialy w tym rozdziale:


Przesłanie


Skryptowe języki programowania


Czym jest i do czego służy PHP?


Pojęcie „dynamicznej” strony WWW


Co to jest MySql ?


Pojęcie relacyjnej bazy danych


Co to jest SQL?


Integracja PHP z MySql


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.