www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Opis techniczny systemu

Opis techniczny systemuPodrozdzialy w tym rozdziale:


Projekt bazy danych


Opis tabel


Pola, indeksy oraz klucze tabel


Relacje w tabelach


Zdefiniowane przykładowe typy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.