www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Wstęp » Cel pracy

Cel pracy

Celem pracy było stworzenie systemu sterowania budynkiem inteligentnym poprzez sieć Internet. Zadaniem było napisać aplikacje uniwersalna, zależną jedynie od tego, dla jakiego konkretnie budynku ma być ona przeznaczona gdyż baza danych i edytor zaprojektowane w tym systemie pozwalają na wprowadzanie pojedynczo nazw lub generowanie przedziałów nazw pomieszczeń odpowiednich dla danego budynku lub zapełnienie bazy automatycznie przez centralny system sterujący. Pod względem technicznym oraz funkcjonalności, system przeznaczony jest raczej dla dużych obiektów (biurowcy, hoteli) lub zespołu obiektów, czego przykładem jest rozmieszczenia budynków i pomieszczeń w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej.

Innym z kolei założeniem było także, aby studenci, administrator lub inni użytkownicy mogli łatwo odszukiwać komputery w salach ćwiczeniowych, ogólnego dostępu lub innych pomieszczeniach, do których dana osoba ma prawo do wyszukiwania. Dla studentów dużym ułatwieniem byłoby wiedzieć czy dany komputer w danej sali jest aktualnie zajmowany lub włączony. Czy też do przeglądania udostępnionych zasobów komputerowych. Dla pracowników szkoły z kolei wygodnym byłaby możliwość zamknięcia okna, zwiększenia lub zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu, w którym akurat pracują, jeżeli mają możliwość korzystania z Internetu.

Chciałem również zaprezentować siebie, jako kreatywnego programistę - analityka, potrafiącego zaprojektować samodzielnie od podstaw aplikację internetową zależną jedynie od wymagań oraz inwencji zleceniodawcy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.