www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Zasady i zabezpieczenia systemu » Naruszenie zabezpieczeń budynku lub uszkodzenie czujnika

Naruszenie zabezpieczeń budynku lub uszkodzenie czujnika

W przypadku, gdy następuje naruszenie zabezpieczeń budynku lub, gdy któryś z czujników ulega uszkodzeniu wartość pola ACTUAL w tabeli sensor_states lub weather przyjmuje wartość -1 i w przypadku zalogowania się któregoś z użytkowników jest on o tym informowany odpowiednim komunikatem. W tym samym momencie centralny system sterujący powiadamia odpowiednie służby oraz osoby do tego uprawnione.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.