www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Pojęcie inteligentnego budynku » Korzyści

Korzyści

Zdecydowanie podstawową zaletą będzie minimalizacja kosztów eksploatacji i zarządzania: racjonalne sterowanie zużyciem energii i innymi mediami, dobór odpowiedniej ilości zatrudnionego personelu technicznego obsługi budynku, elastyczność i łatwa adaptacja instalacji i funkcji. Następną ważną zaletą będzie zwiększenie komfortu pracy: kompleksowa aranżacja pomieszczeń (sterowanie oświetleniem, żaluzjami, zasłonami), "inteligentna" automatyzacja integralna: oświetlenia, ogrzewania itp. zdalne sterowanie i zarządzanie, uproszczona obsługa skomplikowanego systemu. Bardzo ważnym będzie także zwiększenie bezpieczeństwa mienia, osób i informacji: ochrona pożarowa i antywłamaniowa, ochrona systemu informatycznego, pełna kontrola stanów awaryjnych: gazu, wody, elektryczności zwiększenie standardu obiektu: atrakcyjność obiektu wobec np. klientów a co za tym idzie wzrost prestiżu firmy. A także integracja zarządzania instalacjami w budynkach, duża elastyczność przy modernizacji i chyba główną zaletą związaną z zaprojektowanym przeze mnie systemem, będzie możliwość zdalnego sterowania i nadzoru.

Dzięki zintegrowanemu sterowaniu można m.in. sterować w budynku:

-  oświetleniem,

-  ogrzewaniem,

-  wentylacją i klimatyzacją,

-  żaluzjami,

-  sygnalizacją,

-  zarządzaniem energią,

-  komunikacją z innymi systemami teleinformatycznymi.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.