www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Pojęcie inteligentnego budynku » Zastosowanie

Zastosowanie

Instalacja inteligentnego budynku przeznaczona jest w szczególności do sterowania indywidualnego, grupowego i centralnego obwodami oświetleniowymi, żaluzjowymi, regulacji temperatury, wilgotności itp. oraz kontroli stanu okien, drzwi, funkcjonowania różnych instalacji itp. Np. wszystkie żaluzje w WSHE mogą być obsługiwane indywidualnie we wszystkich pomieszczeniach lub grupowo na danym piętrze lub całym budynku. Pracownik techniczny z portierni może otworzyć lub zamknąć okna w całym budynku, grupach budynków lub na poszczególnych kondygnacjach. Jeśli natomiast prowadzone są zajęcia w jakiejś sali i jeśli prowadzący ma odpowiednie prawa może wykonać te czynność sam poprzez Internet.

Podobnie może być sterowana instalacja oświetleniowa. Indywidualnie, grupowo i centralnie. Automatycznie lub ręcznie. Do kontrolowania i sterowania można użyć np. wyświetlacza LCD. Przykładowo wyświetlacz LCD pozwala na kontrolę stanów poszczególnych grup oświetlenia, żaluzji, temperatury w różnych pomieszczeniach, stanu okien (otwarte czy zamknięte) i wielu innych. Za pomocą tego wyświetlacza można także sterować każdym z obwodów. Najpełniejszym sposobem zarządzania budynkiem jest wykorzystanie programu wizualizacyjnego, który jest w planach rozbudowy mojego systemu na przyszłość. Za pomocą tego programu można wyświetlić na ekranie komputera graficzne odwzorowania poszczególnych poziomów budynku z naniesionymi wszystkimi odbiornikami i czujnikami. Oprócz odczytu informacji możliwe byłoby za pomocą kliknięcia sterować oświetleniem, żaluzjami i innymi instalacjami. Można także osiągnąć znaczne korzyści energetyczne dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu algorytmów sterujących i optymalizujących np. ktoś otwiera okno to automatycznie wyłącza się grzejnik lub, jeśli nikogo nie ma w pomieszczeniu automatycznie wyłączane jest światło.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.