www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Opis techniczny systemu » Projekt bazy danych

Projekt bazy danych

Przy projektowaniu bazy danych należy najpierw stworzyć jej strukturę, czyli ile tabel będzie potrzebnych i jakie w tych tabelach maja być pola.

Następnym etapem przy projektowaniu jest normalizacja bazy danych, czyli zapewnienie jej pełnej spójności i skalowalności. Zapewniając bazie te dwie cechy będziemy mieli pewność, że baza nie będzie źle funkcjonować lub jej dane zostaną w jakiś sposób utracone. Przedstawiona poniżej na rysunku baza danych składa się z 13 tabel znormalizowanych w-g standardu wymyślonego przez naukowca z firmy IBM E.F. Codda na początku lat siedemdziesiątych.

Rysunek 2 Diagram bazy danych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.