www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Opis techniczny systemu » Pola, indeksy oraz klucze tabel

Pola, indeksy oraz klucze tabel

Strukturę poszczególnych tabel oraz to, jakie poszczególne pola tablicy maja typy oraz jakie maja zdefiniowane indeksy oraz klucze pokazuje wcześniejszy podpunkt „Opis tabel”, w którym przedstawiłem rysunki struktury poszczególnych tabel. Jednak nie wszystko, co jest narysowane w tabelkach opisujących tabele może wydawać się jasne, postaram się, więc, po kolei opisać każdą kolumnę w danej tabeli czy jest ona kluczem, jakim jest kluczem i czy ma zdefiniowane indeksy optymalizujące.

Klucz główny (PRIMARY KEY) – jedna lub więcej kolumn tabeli, w których wartości jednoznacznie identyfikują każdą krotkę tabeli. Innymi słowy każda wartość klucza głównego musi być niepowtarzalna, czyli unikatowa.

Klucz obcy (FOREIGN KEY) – kolumna stanowi klucz obcy tabeli, jeżeli występujące w niej wartości są wartościami klucza głównego innej tabeli. Klucz taki może stanowić jedna kolumna lub grupa kolumn. Stosuje się tego typu klucze do łączenia wartości w tabelach.

INDEKS – ogólnie mechanizm indeksów ma na celu podniesienie wydajności projektowanej bazy. W MySql na każdej tabeli można założyć do 32 indeksów a każdy może obejmować do 16 kolumn. I tak: w MySql wyróżnia się 3 rodzaje indeksów.

Przejdę teraz do opisu poszczególnych pól w każdej tabeli i ich przeznaczenia.

Tabela 1– buildings

Tabela 2 - computer_types

Tabela 3 – computers

Tabela 4 – room_rights

Tabela 5 – room_types

Tabela 6 – rooms

Tabela 7 – sensor_states

Tabela 8 – sensor_types

Tabela 9 – user_right_types

Tabela 10 – user_rights

Tabela 11 – user_types

Tabela 12 – users

Tabela 13 – weatherkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.