www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Projekt systemu w PHP » Drzewo katalogów

Drzewo katalogów

Rysunek 4 – Drzewo struktury plików

I tak w katalogach

CSS – znajduje się zdefiniowany arkusz stylu dla całego systemu

EDITOR – znajdują się pliki edytora

OBJECTS – znajdują się pliki klas oraz zdefiniowanych plików z funkcjami

PLANS – znajdują się plany budynków ( niestety nie zdążyłem poprosić uczelni o udostępnienie planów, ale zrobiłem przykładowy plan jednego piętra odręcznie)

TEMPLATES – znajdują się dołączane pliki szablonów HTML odpowiedzialne za formatowanie tekstu

TMP – tymczasowy katalog pomocniczy

SITE INZYNIER – katalog główny systemukomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.