www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Projekt systemu w PHP » Opis szablonów

Opis szablonów

W pracy wykorzystałem 4 zdefiniowane szablony HTML. Znajdują się one w katalogu głównym projektu w podkatalogu TEMPLATES. Dwa z nich dołączane są do głównego projektu aplikacji, z kolei dwa inne dołączane są do edytora. Opracowałem także kaskadowy arkusz styli(CSS), który jest dołączany automatycznie do każdego pliku i jest on odpowiedzialny za wygląd graficzny aplikacji – formatowanie tekstu, wielkość czcionek, odpowiednie kolory, obramowania tabel itp.

Oto przykładowy fragment pliku style.css :

body {

background-color: #000000; font-size: 14px; font-family: Arial; color: #FFFFFF;

margin: 10px; padding-left: 3px; padding-right: 3; padding-top: 3;

padding-bottom: 5px }

a { font-size: 14px; font-family:"Courier New", Courier, mono;

font-variant:small-caps;

color:#00CC33;

text-decoration: none}

a:hover { color:#ff0000; background: #ffffff}

a:active { color: #C0C0C0 }

a.ipadress {

font-size: 14px; font-family:"Courier New", Courier, mono;

font-variant:small-caps;

color:red;

text-decoration: none}

.maintable{

font-size:12px;font-family: Arial;

letter-spacing: 1px;

}

.resultable{

font-size:12px;font-family: Arial;

letter-spacing: 1px;

border:4px #333330;}

.dziennik{

font-size:14px;font-family: Arial;

font-weight:bold;

color: #FF0000;

letter-spacing: 1px;

border:1px #333330;

}

.tablemenu {

float:right;

margin:0px 2% 2px 2px;

border:1px dotted #CCCCCC;

letter-spacing: 2px;

font:"Courier New", Courier, mono;

font-size:20px;

}

td.titlemain{background-color:#666666;color:#CCCCCC;font-size:18px}

td.titlelogin{background-color:#666666;color:#CCCCCC;font-size:12px}

.logintable {

float:left;

z-index:5px;

margin:0px 4% 5px 5px;

border:1px dotted #CCCCCC;

letter-spacing: 2px;

display: marker;

font:"Courier New", Courier, mono;

font-size:12px;

}komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.