www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy » Pojęcie relacyjnej bazy danych

Pojęcie relacyjnej bazy danych

Baza danych – jest jakby jednym wielkim katalogiem, który możemy dowolnie nazwać np. WSHE, podzielonym na podkatalogi, które nazywamy właśnie tabelami, które również możemy dowolnie nazywać np. pokoje, pomieszczenia, użytkownicy, typy użytkowników itp. Z kolei zawartość tabel możemy przyrównać do plików w podkatalogach. W każdym pliku mogą być różne dane. Dane te mogą mieć postać liczbową, tekstową lub binarną. Tak też właśnie przedstawia się ogólny zarys definicji bazy danych. Z kolei „relacyjność” bazy polega na wzajemnych relacjach panujących miedzy tabelami. Relacyjny system baz danych przechowuje wszystkie dane w tabelach. Każda tabela zawiera dane na konkretny temat, np. dane o stanach czujników, użytkownikach, ich prawach itp. System bazy danych (MySql, Oracle, MSSql, Sybase) zarządza tymi informacjami, pozwalając m.in. na szybsze ich wyszukiwanie i zorganizowanie. Za każdym razem, kiedy potrzeba wydostać informacje z bazy danych, trzeba "zapytać" system bazy danych w zrozumiałym dla niego języku. Tym językiem jest właśnie SQL.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.