www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy » Czym jest i do czego służy PHP?

Czym jest i do czego służy PHP?

PHP (od angielskiego Personal HomePage Tools), PHP: Hypertext Preprocessor. Darmowy język, licencja open source - dostępny razem z kodem źródłowym. Jest to język skryptowy + interpreter wykonujący skrypty po stronie serwera. Kod PHP umieszcza się w dokumencie HTML; przed wysłaniem do przeglądarki serwer przekazuje dokument HTML interpreterowi PHP, który tłumaczy komendy PHP oraz wykonuje odpowiadające im operacje.

Skrypty PHP są to programy umieszczane w treści stron WWW. Są one wykonywane przez serwer przed wysłaniem strony do użytkownika. Mają bardzo duże możliwości, ale mimo to są dość proste. Bardzo łatwa jest obsługa formularzy za pomocą skryptów PHP. Jedną z największych zalet skryptów PHP jest bardzo łatwa integracja z wieloma bazami danych. Oprócz tego skrypty PHP mają wiele innych ciekawych możliwości, jak dynamiczne tworzenie obrazków w formacie GIF, i możliwość łatwego wysyłania plików na serwer. Dzięki temu skrypty PHP stanowią ciekawą alternatywę dla skryptów CGI pisanych w Perlu, czy innych językach. PHP to język programowania służący głównie do tworzenia dynamicznych stron WWW. Podobnie jak większość języków tworzenia stron, takich jak np. Embedded Perl, kod PHP jest swobodnie przeplatany z HTML, za pomocą kilku znaczników a przede wszystkim:

<?php ...treść kodu… ?>

Wszystko, co znajdzie się między znacznikami <?php … ?> zostanie przetworzone przez interpreter PHP i jeżeli pojawią się błędy to użytkownik zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem.

Poprzednikiem PHP był projekt o nazwie PHP/FI, który został zapoczątkowany przez Rasmusa Lerdorfa w roku 1995. Nazwa pierwotnego projektu znaczyła "Personal Home Page / Forms Interpreter". Implementacja umożliwiała tworzenie nieskomplikowanych dynamicznych stron WWW. Wkrótce po wydaniu wersji 2.0 PHP/FI, rozpoczęły się prace nad PHP 3.0. Najnowszą obecnie wersją jest 4.2. PHP ma rozbudowane możliwości współpracy z relacyjnymi bazami danych i jest całkiem szybki. Dlatego właśnie zdecydowałem się wybrać ten język programowania do napisania swojej pracy.

Rysunek 1 Zasada działania aplikacji internetowych opartych o technologie PHP i MySql.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.