www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy » Co to jest SQL?

Co to jest SQL?

SQL jest językiem służącym do zadawania zapytań bazom danych. Jego nazwa to skrót od terminu Structured Query Language, który oznacza "Strukturalny Język Zapytań". Język ten został opracowany w latach siedemdziesiątych przez firmę IBM. W chwili obecnej (rok 2004) większość systemów baz danych (np. Oracle, Informix, Paradox, Sybase, Access, MySql) wyposażona jest w mechanizm zadawania zapytań w formacie SQL. Również coraz większa ilość programów narzędziowych (generatory raportów, systemy hipertekstowe, arkusze kalkulacyjne) do wymiany informacji z bazami danych posługuje się tym językiem.

Po raz pierwszy SQL został zaimplementowany w roku 1979 przez firmę Oracle. Z punktu widzenia standaryzacji ważne są dwa następujące wydarzenia:

Składnię języka SQL można podzielić na trzy części:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.