www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy » Skryptowe języki programowania

Skryptowe języki programowania

Skryptowy język programowania to taki, którego polecenia (funkcje, instrukcje) podlegają interpretacji (kod nie jest kompilowany do postaci binarnej tak jak np. w C++), przeznaczony zasadniczo do automatyzacji działań. Klasycznym i najpopularniejszym przykładem języków skryptowych należą: stworzony przez Netscape Communications JavaScript oraz promowane przez Microsoft VBScript i JScript. Istnieje jednak wiele innych języków skryptowych, do których należy chyba jeden najpopularniejszych obecnymi czasy, czyli PHP, oraz PERL, a także ASP, JSP i Python.

Programy napisane w językach skryptowych przechowywane są w postaci źródłowej. Języki skryptowe są często zaprojektowane z myślą o interakcji z użytkownikiem. Posiadają wiele poleceń, które mogą być wykonywane samodzielnie. Języki te są często używane do jednorazowych zadań, na przykład administracyjnych.

Ja jednak chciałem skupić się na przedstawieniu zastosowania tychże języków w technologiach tworzenia dynamicznych stron WWW.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.