www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy » Integracja PHP z MySql

Integracja PHP z MySql

Choć PHP i MySql to dwa odmienne środowiska jednak od ich powstania zawsze były ze sobą ściśle zintegrowane. Dzięki trwającej cały czas rozbudowie języka PHP, funkcje, które implementowano i optymalizowano przeznaczone były specjalnie do pracy z MySql. Połączenie obu tych technologii jest bardzo wydajnym rozwiązaniem gdyż wydajność jednego i drugiego jest bardzo wysoka. Biorąc pod uwagę, iż są to programy darmowe mogą jednak śmiało konkurować z takimi systemami komercyjnymi jak np. Microsoft SQL Server i Active Server Pages (obydwa rozwiązania firmy Microsoft).

Czas jednak, aby zaprezentować jak konkretnie PHP łączy się z bazą MySql a nie odbywa się to w żaden skomplikowany sposób. PHP posiada szereg zdefiniowanych funkcji, które odpowiedzialne są za prace z bazami danych. Cztery główne służą do łączenia się z serwerem bazodanowym, wybierania odpowiedniej bazy, zadawania zapytania oraz zamykania połączenia.Funkcja języka PHP, nawiązująca połączenie z serwerem MySQL, wygląda następująco:

$uchwyt = mysql_connect ("adres", "użytkownik", "hasło");

Po prawidłowym podłączeniu należy wybrać bazę, na której będziemy pracować:

mysql_select_db ("nazwa_bazy",$uchwyt);

Po poprawnym połączeniu się z bazą danych można przystąpić do wydawania poleceń języka SQL. Funkcję PHP wysyłającą zapytanie SQL do serwera wywołuje się następująco:

mysql_query ("zapytanie języka SQL",$uchwyt);

Po zakończonej pracy z bazą danych należy użyć funkcji:

mysql_close ($uchwyt);komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.