www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Technologia tworzenia pracy » Pojęcie „dynamicznej” strony WWW

Pojęcie „dynamicznej” strony WWW

Termin „dynamiczne strony WWW” jest ściśle powiązany z językiem PHP. Ów dynamizm polega właśnie na generowaniu np. menu użytkownika w oparciu o pobrane dane lub tabelek HTML na stronie i wypełnieniu ich odpowiednimi zawartościami pobieranymi z bazy danych lub pliku lub też generowaniu odpowiednich zmiennych w oparciu o dane przesyłane przez użytkownika. Statyczne pliki HTML o niezmiennej zawartości odchodzą powoli w zapomnienie i nie wystarczają już Internautom. Pojęcie „dynamiczny” można jednak rozumieć na dwa różne sposoby. Języki interpretowane po stronie klienta, które nie potrzebują serwera WWW i są „w locie” interpretowane przez przeglądarki internetowe, takie jak JavaScript lub VBscript. Dzięki ich wykorzystaniu można umieszczać na stronach dynamicznie generowane rozwijalne menu, różnego typu efekty związane z tekstem takie jak przewijanie, miganie itp. Strona może reagować na ruch myszką, dopasowując się i zmieniać swój wygląd w zależności od tego, co zrobi w danej chwili użytkownik, a dzieje się to wszystko bez komunikacji z serwerem, z którego dana strona została wczytana. Nasuwa się oczywisty wniosek, że strony takie są "dynamiczne" głównie w aspekcie wizualnym, natomiast strona taka pozostaje przeważnie nadal statyczna. Wszystko to, co może się pojawić na stronie, łącznie ze skryptami sterującymi jej działaniem, jest zazwyczaj nadal zapisane w pliku HTML o niezmiennej zawartości, który przy każdym odwołaniu do strony jest w całości, zawsze w takiej samej postaci wysyłany do przeglądarki.

Strony generowane dynamicznie w oparciu o wprowadzone dane, bazę danych lub plik przechowywane są na serwerze WWW i przez niego właśnie interpretowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie możemy podglądać kodu takiej strony. Widzimy tylko to, co zostało przez taką stronę wygenerowane w przeglądarce, czyli czysty HTML. Nie możemy użyć, JavaScript, jeśli ktoś chcę zalogować się w systemie do sprawdzenia czy akurat dany użytkownik jest w bazie danych, gdyż JavaScript nie ma możliwości łączenia się z serwerem bazy danych i odczytywania zawartych tam danych. Właśnie dla tego skrypty PHP dają nam o wiele większe możliwości manipulowania treścią informacji, która przesyłana będzie od serwera do przeglądarki, podczas gdy skrypty klienckie - typu JavaScript - znakomicie pozwalaja modyfikowac postać i sposób prezentacji tej informacji. Nie są one, zatem dla siebie konkurencja, lecz znakomicie się uzupełniają; każdą z tych dwu technik ma swoje obszary zastosowań. Oczywiście ja w swojej pracy wykorzystałem obydwie te techniki, jednak prawie cały system zaprogramowany jest w PHP.

Istnieje także szereg narzędzi służących do dynamicznego generowania stron WWW. Począwszy od wyspecjalizowanych serwerów WWW, od razu sprzężonych z odpowiednimi bazami danych, poprzez najstarszą technikę – CGI, aż po wcześniej wspomniane języki skryptowe osadzane w treści pliku HTML, takie jak omawiany właśnie PHP.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.