www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Korzystanie z systemu » Logowanie

Logowanie

Wpisując w przeglądarce adres strony logowania pojawi nam się następujący formularz do wypełnienia:

Rysunek 11 – Logowanie

Użytkownik jest proszony o podanie swojego loginu oraz hasła. Po podaniu poprawnych danych generowana jest w oparciu o to, jakie logujący się użytkownik ma przyznane prawa strona główna systemu.

Użytkownik może skorzystać także z loginu oraz hasła standardowego ustalonego przez administratora. W tym przypadku hasłem oraz loginem tym jest wyraz „student”. Jeżeli zalogujemy się jako student wygenerowana zostanie następująca strona:

Rysunek 12 – Zalogowany jako student.

Z kolei jeżeli zalogowany użytkownik posiada pełne prawa do korzystania z systemu, czyli jest administratorem wygenerowana strona główna może wyglądać następująco:

Rysunek 13 – Zalogowany jako administrator.

Aktualne wartości pogodowe znajdujące się na stronie głównej, pobierane są z tabeli „weather”.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.