www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Korzystanie z systemu » Plany budynku

Plany budynku

W obecnej wersji projektu plany budynków nie są dostępne. Przykładowe plany budynków mogą wyglądać następująco:

Rysunek 17 – Przykładowe plany budynku.

Przedstawione powyżej plany, są bardzo schematyczne i rysowane odręcznie. W przypadku udostępnienia prawdziwych planów można je odpowiednio przygotować do publikacji jako witrynę WWW.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.