www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Korzystanie z systemu » Pomoc

Pomoc

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z pomocy po wybraniu linku Pomoc, pojawia się strona pomocy:

Rysunek 18 – Plik pomocy do systemu.

Na stronie tej są opisane wszystkie możliwe linki, które użytkownik może wybrać. Opisane są zasady korzystania z wyszukiwarki, zasady zmiany ustawień wartości poszczególnych czujników w poszczególnych pomieszczeniach, jeżeli zalogowany jest użytkownik z prawami administratora pojawia się także opis korzystania z edytora systemowego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.