www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Korzystanie z systemu » Wyszukiwanie pomieszczeń lub komputerów

Wyszukiwanie pomieszczeń lub komputerów

Jeżeli chcemy skorzystać z wyszukiwarki wpisujemy szukany ciąg znaków i wybieramy czy wyszukujemy komputery czy pomieszczenia. Oczywiście to gdzie możemy wyszukiwać oraz co możemy wyszukiwać zależy od przyznanych nam uprawnień. Chcąc np. wyszukać wszystkie pomieszczenia zaczynające się ciągiem znaków D- wpisujemy w polu WYSZUKAJ dany ciąg znaków. W przypadku, gdy po przeszukaniu tabeli rooms lub computers zostaną odnalezione nazwy odpowiadające podanemu ciągowi znaków i jeżeli użytkownik posiada prawo do oglądania lub modyfikowania danego typu pomieszczenia, zostanie ono wyświetlone. Wyjaśniając. Załóżmy, że użytkownik posiada prawo do przeszukiwania wszystkich sal ogólnego dostępu. Wpisał w wyszukiwarce znak „D” system odnalazł salę ogólnego dostępu D-101, ale przy okazji znalazł także inne pomieszczenia zaczynające się na literę „D”, które miały nadany inny typ, np. serwerownia, wówczas zostanie wyświetlona tylko sala D-101, choć serwerownia może nazywać się np. D-207. Dzieje się tak także w przypadku wyszukiwania komputerów. Oto przykładowe wyniki wyszukiwania dla użytkownika z prawami administratora, który jako parametr wyszukiwania wybrał pomieszczenia oraz ciąg znaków „D-1”:

Rysunek 14 – Wyniki wyszukiwania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.