www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Korzystanie z systemu » Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń

W pliku dziennika zdarzeń zapisywane są dane odnośnie użytkowników, którzy próbowali się zalogować, ale podawali błędny login lub hasło. Niestety zaawansowane opcje przeszukiwania oraz bardziej rozbudowana struktura pliku nie zostały zaimplementowane w tej wersji systemu. Istnieje możliwość rozbudowy o np.

I wielu innych opcji zależnych od potrzeb, które mogą zostać w każdej chwili zaimplementowane.

Przykładowa strona dziennika zdarzeń może wyglądać następująco:

Rysunek 16 – Dziennik zdarzeń.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.