www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Korzystanie z systemu » Zmiana ustawień wartości czujników

Zmiana ustawień wartości czujników

Ustawienia wartości czujników możemy dokonać posiadając odpowiednie prawa, poprzez wejście w link POMIESZCZENIA i wybraniu odpowiedniego pomieszczenia z danego budynku lub tak jak na rysunku przedstawionym wyżej, jeżeli korzystaliśmy z wyszukiwarki. W obu przypadkach generowana jest lista w formie linków, które utworzone są w oparciu o nazwę pomieszczenia. Jeżeli wybierzemy jakieś pomieszczenie zostanie wywołana prosta funkcja Show(nazwa_pokoju) napisana w JavaScript zawarta w pliku szablonu „head.inc”, która generuje oraz wyświetla stronę, na której możemy zmieniać wartości ustawień, zamykać lub otwierać okna, drzwi lub rolety. Wygląda to następująco:

Rysunek 15 – Okno zmiany ustawień dla wybranego pomieszczenia.

Po wpisaniu odpowiednich wartości oraz wybraniu odpowiednich opcji naciskając przycisk Zmien, nastąpi zapis w bazie danych wybranych opcji oraz zmiana ustawień adekwatnie do podanych parametrów.

W obecnej wersji systemu zmiany ustawień można dokonywać tylko dla pojedynczego pomieszczenia. Jednak w przyszłości rozbudować można o dokonywanie zmian dla całych sektorów. Tzn., jeżeli dany użytkownik będzie chciał zmienić temperaturę dla całego budynku D, wystarczy, że wybierze dany budynek i wpisze odpowiednie wartości. Dokonując ich zatwierdzenia jednocześnie zmieni ustawienia dla wszystkich pomieszczeń w budynku. Tak samo można będzie robić ze zmianami ustawień dla poszczególnych pięter, całych grup pokoi lub innych konfiguracji, zależnych jedynie od inwencji projektanta, lecz głównie zleceniodawcy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.